Một liệu pháp mới mở ra một triển vọng trong chữa trị bệnh bạch cầu tủy cấp tính, đây là một cách chữa trị hiệu quả cao đối với bệnh ung thư máu, được báo cáo trong nghiên cứu mới đây.

Một liệu pháp mới mở ra một triển vọng trong chữa trị bệnh bạch cầu tủy cấp tính

Các nhà nghiên cứu đã tạo một loại kháng thể (7G3), kháng thể này sẽ nhận diện và gắn vào một phân tử được gọi là CD123, phân tử biểu hiện ở mức độ cao ở tế bào mầm ung thư (LSCs), nhưng không biểu hiện ở tế bào máu thông thường. LSCs là những tế bào có thể gây ra bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML) và quyết định thời gian phát triển More >