Bệnh Sốt Rét là một bệnh lây nhiễm, do Ký sinh trùng sốt rét gây nên và muỗi sốt rét là thủ phạm truyền bệnh từ người bị sốt rét sang người lành. Bệnh nặng (Sốt rét ác tính) nếu không được cứu chữa kịp thời có thể sẽ dẫn tới tử vong.

Bệnh Sốt Rét là một bệnh lây nhiễm, do Ký sinh trùng sốt rét gây nên và muỗi sốt rét là thủ phạm truyền bệnh từ người bị sốt rét sang người lành

Bệnh Sốt Rét (SR) là gì?

- Bệnh Sốt Rét là một bệnh lây nhiễm, do Ký sinh trùng SR gây nên và muỗi SR là thủ phạm truyền bệnh từ người bị SR sang người lành. Bệnh nặng (SR ác tính) nếu không được cứu chữa kịp thời có thể More >