Giai đoạn chuyển mùa cũng là môi trường thuận lợi cho siêu vi phát triển. Nếu đề kháng của trẻ kém, trẻ sẽ dễ mắc bệnh.

Nhiễm siêu vi là một bệnh cấp tính và lây lan nhanh do siêu vi trùng gây ra, diễn tiến từ 3 đến 7 ngày. Biểu hiện thường gặp nhất ở trẻ là sốt cao đột ngột từ 39 – 40 . Bệnh không có thuốc đặc hiệu mà chỉ chữa triệu chứng cùng với các biện pháp hỗ trợ.

Nhiễm siêu vi là một bệnh cấp tính và lây lan nhanh do siêu vi trùng gây ra, diễn tiến từ 3 đến 7 ngày

Nguyên nhân gây bệnh sốt siêu vi

Do siêu vi gây ra.

Có rất nhiều loại siêu vi, tùy từng loại trẻ nhiễm mà có bệnh khác More >